دانلود فیلم اعاده امنیت ۱۳۷۶

دانلود فیلم اعاده امنیت ۱۳۷۶

- - | |

«اعاده امنیت» بازگو کننده ملی شدن صنعت نفت و مبارزه ملت ایران با استعمار در پی حوادث سیاسی بیست و نهم تا سی و یکم تیر ماه هزار و سیصد و سی و یک (کابینه قوام السلطنه) می باشد.

فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران