دانلود فیلم بازنده ۱۳۸۳

دانلود فیلم بازنده ۱۳۸۳

- | |

سامان که پنج سال پناهنده سیاسی بوده، به کشور برمی گردد. تبسم که پیش از سفر سامان، نامزد او بوده به سراغش می رود و می گوید دیگر نمی توانند رابطه داشت هباشند...

فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران