دانلود و تماشای آنلاین از وب سایت آی فیلمز برای تمامی کاربران کاملا رایگان است .

وقتی از کارآگاهان تانگ رن و شین فنگ برای تحقیق در مورد این جنایت دعوت می شود ، یک جنایت بزرگ در توکیو رخ می دهد. نبردی بین قوی ترین کارآگاهان آسیا در شرف خنده است.